پدربزرگی که می خواست‌ عیدی بچه ها را بپیچاند! طنز
داستان سال نو و عیدی و بزرگترها... سوژه محمدرضا میرشاه ولد در اینستاگرامش شده است.

عیدی دادن پدربزرگ به نوه ها!


اینم عاقبت پدربزرگی که می‌خواست‌ عیدی بچه ها را بپیچاند!

اینم عاقبت پدربزرگی که می‌خواست‌ عیدی بچه ها را بپیچاند!گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد