زنانی که سینما می روند بدحجاب ترند!
در حاشیه گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص «زنانی که سینما می‌روند, بدپوشش‌ترند»، ارمغان زمان فشمی این شعر طنز را در شهرونگ منتشر کرد

زنانی که سینما می‌روند, بدپوشش‌ترند!

گزارش عجیب مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره بد پوشش بودن زنانی که به سینما می روند, با واکنشی طنز همراه شده است.


شعر طنز در واکنش به بد پوشش بودن زنانی که به سینما می روند

شعر طنز در واکنش به بد پوشش بودن زنانی که به سینما می روندگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: شاعر ارمغان زمان فشمی