شعر طنز و تلخ از سربازی رفتن دختران!
طرح سربازی رفتن دختران و زنان با واکنش های متعددی همراه شده است که در ادامه به با شعری طنز و تلخ به این موضوع پرداخته شده است

زنان و دختران نیز به سربازی می روند

طرح مبهم سربازی رفتن دختران که در مجلس مطرح شده همچنان سوژه شوخی رسانه‌هاست، «طرح تازه» عنوان شعر طنز ارمغان زمان‌فشمی است که در بی قانون منتشر کرده است.

من شنیدم قصدِ این را کرده‌اند
دختران را هم به سربازی برند

آن هم الان و در این احوال که
خدمت خود را پسرها می‌خرند!

غافلند از این که دخترها مدام
گوییا در خدمت سربازی‌اند

دختر بیچاره کل زندگیش
هست درگیر هزاران قید و بند

می‌شود محروم از تفریح و کار
بابت محدودیت‌های چرند

نه به کنسرت و گروه روی سن
نه به ورزشگاه راهش می‌دهند

مردسالار است اینجا جامعه
زن درآن بسیار می‌یابد گزند

گر بیاید خانه قدری دیرتر
می‌دهد بابا به او شش روز پند

دختران در فازهای سنتی
زیر هجده سال شوهر می‌کنند

زیر بار مشکلات زندگی
کودکی ناکرده بالغ می‌شوند

وای ازآن ‌روزی که شوهر بد بود
زهر گردد زندگانی جای قند

اف برآن مردی که با نامردمی
می‌کند او دست روی زن بلند

حق زن‌ها هست اغلب نصف مرد
ما نفهمیدیم‌ باشد چند چند!

این وسط باشد چنین طرحی فقط
مایه‌ای بی‌مایه بهر ریشخند

دختر ِسرباز اصلا می‌شود؟
جنس او سربسته باید، نی لوند!

در گروهان فکر کن برتن کنند
دختران یک رنگ پوشش، یک برند!

کاش جای طرح دادن کم کنید
دردی از این دختران دردمند!گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: شاعر ارمغان زمان‌فشمی